ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย

เงินเดือน
ไม่กำหนดเงินเดือน
ดอกเบี้ย
ไม่เกินร้อยละ 33 ต่อปี
วงเงิน
สูงสุด 100,000 บาท
ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายเปิดให้บริการแล้ววันนี้

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย อยากกู้สินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้าต้องรู้อะไรบ้าง 2023

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายสมัครง่ายสามารถได้วงเงินอนุมัติไวเป็นสินเชื่อหมุนเวียนทั้งนี้ไม่มีระยะเวลาในการคบกำหนดสามารถที่จะใช้สินเชื่อหมุนเวียนได้ไปตลอดที่ดอกเบี้ยก็เป็นลดต้นลดดอกดังนั้นจึงเหมาะกับผู้ที่ประกอบกิจการรายย่อยเป็นอย่างยิ่งมาดูรายละเอียดสำคัญก่อนกู้สินเชื่อธนาคารไทยเครดิตกันได้เลย 

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายรายละเอียดสำคัญที่ต้องรู้ 

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย เป็นลักษณะของประเภทสินเชื่อแบบมีวัตถุประสงค์คือการที่จะขอสินเชื่อกู้เงินลงทุน แต่ต้องนำไปเพื่อประกอบกิจการธุรกิจของตนเองเท่านั้นซึ่งจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กจึงเรียกว่าเป็นสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์หรือไมโครเครดิตสำหรับธุรกิจขนาดย่อยนั่นเองคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปก็สามารถขอสินเชื่อได้ ถือว่าเป็นสินเชื่อแม่ค้าไม่มีทะเบียนการค้า 

ธนาคารไทยเครดิต สามารถอนุมัติวงเงินให้สำหรับผู้ที่เป็นธุรกิจรายย่อยคือวงเงินทุนสูงสุดได้ถึงร้อยละ 200,000 บาททั้งนี้ก็จะมีการพิจารณาแต่ละบุคคลแต่ละกรณีที่แตกต่างกันออกไป โดยการขออนุมัติวงเงินสินเชื่อค้าขายนี้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลมาช่วยค้ำประกันแต่อย่างใดเป็นเงินทุนที่มีความปลอดภัยถูกกฎหมาย

ใครจะสามารถกู้ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายได้บ้าง 

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายสามารถขอสินเชื่อได้โดยจะต้องมีหลักเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อให้ทางสถาบันการเงินใช้ในการพิจารณารายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้โดยเอกสารหรือคุณสมบัติเบื้องต้นจะต้องมีความสัมพันธ์กันโดยคุณสมบัติเบื้องต้นที่สินเชื่อธนาคารไทยเครดิตกำหนดมีดังต่อไปนี้ 

  • สินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้า จะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ต้องเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้เป็นกรณีของนิติบุคคลแต่อย่างใดเราจะต้องมีอายุตั้งแต่ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้ว สินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้าจะอนุมัติวงเงินให้สำหรับเจ้าของธุรกิจที่อายุสูงสุดได้ถึง 60 ปี
  • ธนาคารไทยเครดิต จะอนุมัติวงเงินสำหรับการยื่นวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้นกรณีที่นำวงเงินธุรกิจไปใช้แบบอเนกประสงค์อื่นๆ เหลือเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ที่มีความจำกัดบางอย่างจะไม่สามารถอนุมัติวงเงินได้
  • สินเชื่อธนาคารไทยเครดิต จะอนุมัติให้สำหรับผู้ที่ดำเนินกิจการมาเรียบร้อยแล้วประมาณ 1 ปีขึ้นไปซึ่งประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจจะต้องแสดงให้เห็นถึงสถานที่ประกอบกิจการอย่างชัดเจนและสามารถตรวจสอบสถานที่ตั้งของธุรกิจได้ กู้เงินลงทุน ทางธนาคารจะกำหนดให้สถานประกอบการที่ได้รับการสมัคร  และอนุมัติวงเงินเรียบร้อยแล้วจะต้องมีพื้นที่ตั้งของธุรกิจไม่เกิน 15 กิโลเมตรจากสาขาของธนาคารเท่านั้น

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขอสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับสินเชื่อธนาคารไทยเครดิต จะเป็นในกลุ่มของเอกสารทั่วๆไปที่เราใช้สำหรับเอกสารส่วนบุคคลและเอกสารในส่วนของรายได้อื่นๆ โดยธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายจะแบ่งออกเป็นเอกสารสินเชื่อค้าขายได้ดังต่อไปนี้

  • เอกสารส่วนบุคคลทั่วไปก็ได้แก่พวกสำเนาเกี่ยวกับบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านทั้งของตนเองและผู้สมรสกรณีถ้าสมรสเรียบร้อยแล้ว สินเชื่อไทยเครดิตแม่ค้าจะต้องเตรียมเอกสารของคู่สมรสคล้ายกับของตนเอง แล้วจะต้องมีเอกสารเกี่ยวกับการแสดงสถานภาพการสมรส
  • ในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งจะเป็นเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจถ้ามีจะเป็นสัญญาเช่าประเภทอะไรก็ได้ที่ถือครองอยู่ก็สามารถนำมายื่นเพิ่มเติมได้ 

 

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

เงินเดือน
5,000 บาท/เดือน
ดอกเบี้ย
ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี
วงเงิน
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
เอมันนี่สินเชื่อบัตรกดเงินสดรายได้น้อยก็สมัครได้
เงินเดือน
10,000 บาท/เดือน
ดอกเบี้ย
ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี
วงเงิน
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
cardx speedy cash บัตรเครดิตอัพเดทใหม่ของธนาคารไทยพาณิชย์
Scroll to Top